poprawka 2


Głosowanie ze względu na klub parlamentarny
Głosy posłów
Wyniki głosowania
Ze względu na płeć

Powiązane głosowania