głosowanie nad całością projektu


Głosowanie ze względu na klub parlamentarny
Głosy posłów
Wyniki głosowania
Ze względu na płeć
Dane o głosowaniu
Tytuł Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 311, 388 i 388-A)
Opis całość projektu ustawy
Temat głosowanie nad całością projektu
Rodzaj Elektroniczne
Data 23 maja 2024 13:48
Posiedzenie 12 dzień 2
Za 236
Przeciw 192

Powiązane głosowania